Wekelijkse meditaties over de liturgie in de Veertigdagentijd

Paus Franciscus riep begin deze maand op tot meer aandacht voor het gebed in de liturgie, bijvoorbeeld is de eucharistieviering. Het is daar waar we met Christus bidden, zegt de paus. Maar naar de kerk gaan is nu lastig, omdat door alle coronabeperking maar maximaal dertig mensen in een viering aanwezig kunnen zijn.

Broeder Michael-Dominique neemt je de komende weken mee aan de hand van teksten uit de liturgie door de Veertigdagentijd. Met wekelijkse meditaties om zo te ontdekken hoe we ook met Christus en de kerk kunnen vieren en bidden, zonder dat we naar het kerkgebouw kunnen gaan. Zo kunnen we ons voorbereiden op het Paasfeest.

Br. Michael-Dominique

Volg de meditaties op Facebook en YouTube. Vanaf komende zondag! Een inspirerende Veertigdagentijd gewenst!

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Op de eerste zondag van de Veertigdagen gingen we in op de openingstekst van de Veertigdagentijd, het introïtus. De tekst is een verwijzing dat het evangelie dat verderop in de eucharistieviering gelezen wordt. Michael-Dominique ging in op de eucharistie als gebed waar een ontmoeting met God plaatsvindt en met de verzamelde gemeenschap, de Kerk en hij stond stil bij de eucharistie als gedachtenis van het Paasmysterie van Christus, dat in de viering telkens weer actueel wordt.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd staat het openingsgebed of Collecta in de eucharistieviering centraal. We worden vandaag opgeroepen te luisteren naar Jezus, de welbeminde Zoon van de Vader, zo horen we in het evangelie. Het openingsgebed blikt daar al op vooruit. Laten we onze oren en ons hart openen voor Hem.

Deel dit bericht