Volharden in Barmhartigheid

Op deze Tweede zondag van Pasen zijn de lezingen uit het boek van de Handelingen van de Apostelen en het evangelie van Johannes met het verhaal over de ongelovige Thomas. Broeder Michael-Dominique zoekt in de lezingen naar een manier om te kunnen volharden in ons christelijk leven, zoals de leerlingen van Jezus en de eerste christenen dat probeerden in de oerkerk in Jeruzalem.

De lezingen zijn uit: Handelingen 2,42-47 en Johannes 20, 19-30.

Deel dit bericht