Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Wat geloven wij als we belijden dat Jezus de Messias is, zoals Marta in het evangelie van vandaag? Een reflectie van br Michael-Dominique op het evangelie van Johannes (11,1-45) op de vijfde zondag in de Veertigdagentijd.

Deel dit bericht