Vieringen in het Paastriduüm

De Goede Week is begonnen waarin we toeleven naar het gedenken van het lijden, sterven en de grafrust van Jezus, om daarna met Pasen zijn verrijzenis te vieren.

Onderdeel van de Goede Week is het Paastriduüm dat bestaat uit Witte Donderdag waar we stilstaan bij het laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie. Op Goede Vrijdag overwegen het lijden en sterven van Jezus en op Stille zaterdag zijn grafrust, om ’s avonds in de Paaswake uit te zien naar de verrijzenis.

Door deze speciale vieringen zijn onze gebedstijden aangepast. Het schema ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag 18 april

  • 08:30 uur Lezingendienst gevolgd door Lauden in kapel broeders (H19)
  • Geen Vespers
  • 19:30 uur Witte Donderdagviering in de kerk Het Steiger (H18) gevolgd door een wake van ongeveer een uur.

Goede Vrijdag 19 april

  • 08:30 uur Lezingendienst gevolgd door Lauden in kapel broeders (H19)
  • Geen Vespers
  • 19:30 uur Goede Vrijdagviering  in kerk Het Steiger (H18)

Stille Zaterdag 20 april

  • 08:30 uur Lezingendienst gevolgd door Lauden in kapel broeders (H19)
  • 18:00 uur Vespers in kapel broeders (H19)
  • 21.30 uur Paaswake in kerk Het Steiger (H18)

Wees welkom het Paastriduüm met ons mee te vieren!

H18 = Hang 18
H19 = Hang 19