Priesterwijding Stefan Mangnus

Op zaterdag 15 juni zal bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch onze medebroeder Stefan Mangnus tot priester wijden. Dat gebeurt tijdens een eucharistieviering in de St. Dominicuskerk, ofwel Het Steiger in Rotterdam. De viering begint om 14.00 uur en je bent van harte welkom.

Stefan woont sinds afgelopen zomer in de communiteit van Rotterdam waar hij werkt aan een proefschrift over het commentaar van dominicaan Thomas van Aquino op het Johannesevangelie. Hij combineert dat werk met diaconale activiteiten in de stad. Op 17 november vorig jaar werd hij – ook in Het Steiger – diaken gewijd.

Stefan kent bisschop De Korte nog uit Groningen toen hij daar voor zijn intreden in de Orde der Predikers als bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs en catechese werkte. Ook was hij er pastoraal werker.

Stefan tijdens zijn diakenwijding door Mgr. J. van den Hende op 17 november 2018.

Zaterdag 15 juni om 14:00 uur
St. Dominicuskerk / Het Steiger
Hang 18, Rotterdam

Deel dit bericht