Priesterwijding en eerste mis Stefan Mangnus

In de St Dominicususkerk in Rotterdam heeft Stefan Mangnus zaterdag uit handen van mgr. De Korte, de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, de priesterwijding ontvangen. In een volle kerk, waar veel broeders en zusters uit binnen- en buitenland bij elkaar waren, kreeg Stefan van bisschop De Korte, en van de broeders in het priesterambt de handen opgelegd.

Stefan prosterneert zich op de grond voor het altaar terwijl de rest van de kerk de litanie van alle heiligen bidt.

Een dag later, zondag 16 juni, vierde Stefan in dezelfde kerk zijn eerste mis in de gemeenschap van Het Steiger, zoals de Dominicuskerk ook wel genoemd wordt. Stefan preekte over de Drie-eenheid.

Een verslag in tekst en beeld vind je op de site dominicanen.nl of klink hier.

Deel dit bericht