Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Br Stefan Mangnus reflecteert op het evangelie van vandaag, het verhaal van de blindgeborene uit het evangelie van Johannes (Joh. 9,1-41). Zijn wij blind voor Gods scheppend handelen? Staan wij open Gods genezing van onze verblinding?

In deze podcast hoor je een orgelimprovisatie op de antifoon Pie Pater ter ere van de H. Dominicus, uitgevoerd door een Schola der Dominikaner o.l.v. de Duitse medebroeder Thomas Möller o.p. en de hymne Lumière Joyeuse op orthodoxe wijze door de benedictijner monniken van Chevetogne in België.

Predikers on-air is een podcast initiatief gericht op prediking, van de communiteit van broeders dominicanen van het convent Petrus van Verona in Rotterdam.

Deel dit bericht