Paastriduüm

“Hij gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.”

In het Paastriduum wordt het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van Christus herdacht en gevierd in één doorlopende viering uitgestrekt over drie dagen.

Het begint met Witte Donderdag waarin het laatste avondmaal centraal staat, waarmee Jezus de Eucharistie ingesteld heeft. Jezus waste zijn leerlingen de voeten, waarmee hij een krachtig voorbeeld heeft gegeven in dienstbaarheid aan elkaar. “Als je elkaar de voeten niet wast, kun je mijn volgeling niet zijn,” zegt Jezus.

Broeder Richard maakte een reflectie op het evangelie van Witte Donderdag.

Op de tweede dag van het Paastriduüm, Goede Vrijdag, staat het lijden en de kruisdood van Christus centraal. We noemen deze dag ‘goed’ omdat door het bloed aan het kruis vergoten, God de wereld heeft verlost. Zijn zoon Jezus werd als een misdadiger naar de slachtbank gebracht en is daar voor onze zonden gestorven. Met uitgestrekte armen heeft Christus aan het kruis een onverwoestbaar teken opgericht voor de verzoening van de wereld met God.

Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal gelezen van de evangelist Johannes. Broeders Stefan, Augustinus en Michael-Dominique lezen het voor afgewisseld met muziek.

Op zaterdag is het stil. Jezus ligt in het graf, na de dramatische kruisdood is het nu wachten op wat komen gaat. De aarde houdt haar adem in. Intussen is het noodgedwongen ook stil op straat: #stayathome is in de Coronacrisis het advies. Broeder Augustinus overweegt de stilte in een podcast op Stille Zaterdag.

Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft

De dood overwonnen is Christus verrezen, dat vieren we met Pasen, het hoogtepunt van het jaar. In de Paaswake wordt het Licht ontsteken dat de duisternis verdrijft en trekt Gods heilsgeschiedenis aan ons mensen voorbij. In de viering van de Paaswake klikt het evangelie van Matteüs met een blijde en geruststellende boodschap: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.” (Mt. 28,6). Een paasoverweging door br. Stefan.

Deel dit bericht