Onze missie

Dominicanen wereldwijd bouwen voort op het charisma van hun ordestichter St. Dominicus als verkondigers van het evangelie.

Dominicaan-zijn betekent dat je deel uit maakt van een familie van broeders en monialen (slot-zusters), zusters en leken. Heel ons leven staat in het teken van onze vorming als dominicaan in de vier pijlers die het fundament zijn van ons leven: gebed, studie, gemeenschap en missie. Onze spirituele traditie is geworteld in het gemeenschapsleven, het (liturgisch) gebed en meditatie, studie en de verkondiging.

St. Dominicus als detail van een fresco ‘De bespotting van Christus van de dominicaanse kunstenaar Fra Angelico in het voormalige dominicanenklooster San Marco in Florence, Italië.

Dominicanen leiden geen uitsluitend contemplatief leven en wij zijn dan ook geen monniken. Wij zoeken de contemplatie in onze kloosters dat vorm krijgt in de studie en het gebed, en we brengen de vruchten ervan voort in een actief apostolisch leven waarin de verkondiging van het evangelie een centrale plaats inneemt. Dominicanen zijn actief in het onderwijs, de wetenschap en de kunst. Ze werken als pastor in geloofsgemeenschappen en instellingen, als jongerenpastor in grote steden en op universiteiten.

In Rotterdam zijn we onze aandachtsgebieden nog aan het ontdekken en langzaam maar zeker leren wij de stad kennen en de vragen en noden die er leven. Een van onze broeders zet zich in voor armen en daklozen in de stad, terwijl een ander zich richt op de internationale studenten en ‘young-professionals’ in de stad. Een aantal van onze broeders is nog in initiële vorming zoals dat heet, hun primaire activiteit is de studie van de theologie die hen voorbereidt op het priesterschap en/of een apostolisch leven.

Op deze website zullen we je de komende tijd op de hoogte houden van onze vorderingen.