Lockdown liturgie

Sinds de maatregelen en lockdown omwille van het Covid-19 virus, zijn er geen zondagsvieringen meer. Heel snel explodeerde het online aanbod van vele kerken en gemeenschappen. Priesters begonnen te streamen via facebook, bisschoppen te vloggen, parochieteams werkten een online Goede Week aanbod uit… In dit webinar gaan docent liturgiewetenschappen Samuel Goyvaerts en br Michael-Dominique Magielse, beiden werkzaam aan de Tilburgse faculteit theologie, dieper in op deze kwestie.

Vanuit hun expertise willen ze samen nadenken over de moeilijkheden, maar ook de mogelijkheden en de kansen voor liturgie in deze lockdown periode. Ook al is er zeker interactie mogelijk via facebook chat of Zoom, toch wordt ons gevoel van gemeenschap stevig onder druk gezet bij deze vormen van online-liturgie. De geestelijke communie is enerzijds een rijke katholieke traditie, maar anderzijds heeft men er in de vorige eeuw hard en lang voor gestreden opdat de gelovigen de communie vaker zouden ontvangen en om de liturgische scheiding tussen clerus en gelovigen te verminderen.

Kun je wel echt actief deelnemen vanuit je huiskamer? Of is het beter om in te zetten op gebed rond de Schrift in de kleine gezinsgemeenschap? Houden we zoveel mogelijk vast aan de klassieke sacramentele liturgie (en pastoraal) of is deze crisis een kans voor een herontdekking van het getijdengebed en andere manieren om mensen te bereiken met de Blijde Boodschap?

Verschillende van deze vragen en thema’s zullen verder belicht worden, maar daarnaast zal er ook tijd zijn voor vragen en discussie. De webinar is gratis, maar om de deelnamelink te ontvangen moet je wel aanmelden.

Deel dit bericht