Kloosterkapel weer volledig open

Nu de Nederlandse bisschoppen hebben laten weten de anderhalve meter-regel in kerkelijke vieringen los te laten, zullen wij onze kloosterkapel weer volledig opstellen voor belangstellenden. Dit betekent dat naast de dagelijkse eucharistievieringen, ook het Getijdengebed weer toegankelijk is, zowel door de week als in het weekend. De veranderingen gaan komende maandag 27 september in.

Van maandag tot en met vrijdag bidden wij in de ochtend om 07.00 uur de Lauden en aansluitend is er om 07.30 uur de eucharistieviering. Om 18.00 is er het avondgebed, de Vespers. In het weekend zijn de tijden in de ochtend wat aangepast: de Lauden en de eucharistieviering zijn dan respectievelijk om 08.30 en 09.00 uur.

De bisschoppen staan ook volkszang weer toe. Wij zijn gewoon het Getijdengebed te zingen net als de vaste onderdelen van de eucharistie. Op zondag is er ook samenzang. Wij zorgen dat er voldoende ventilatie is.

De maatregelen rond het uitreiken van de communie zullen voorlopig nog van kracht blijven. Het bericht van de Nederlandse bisschoppen vind je hier.

We kijken er naar uit je binnenkort weer in onze kloosterkapel te kunnen ontmoeten.

Deel dit bericht