De Orde der Predikers (Dominicanen)

Welkom op de website van de broeders dominicanen in Rotterdam!

Wij vormen een religieuze gemeenschap van zeven mannen die deel uitmaken van de Orde der Predikers, zoals de dominicanenorde officieel heet, een religieuze orde binnen de Rooms-katholieke Kerk. In de dertiende eeuw stichtte de Spaanse priester Dominicus de Guzman zijn predikorde met het oog op de verkondiging van het evangelie en “het heil van de zielen”.

prediking voor het heil van de zielen

Na de oprichting breidde de orde zich snel uit over Europa en sinds het prille begin zijn er dominicanen in Nederland, eerst in Utrecht en al snel daarna ook op andere plaatsen waaronder Rotterdam.

Sinds begin jaren zestig van de vorige eeuw is er een dominicanenklooster aan het Hang in het centrum van Rotterdam. Onze kloostergemeenschap is in augustus compleet vernieuwd. Oudere broeders hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie dominicanen. Deze website is nog in ontwikkeling. Daarom verwijzen we je voor meer informatie over de dominicanen en de dominicaanse familie in Nederland naar onze landelijke website. Klik hier als je meer over de dominicanen wilt weten.