Diakenwijding Br. Michael-Dominique: een terugblik

Op zaterdag 16 november werd onze broeder Michael-Dominique tot diaken gewijd, als “een hulp voor de priesterlijke orde en tot welzijn van het christenvolk”, zo staat het in de teksten van de wijdingsliturgie. Het was een prachtige dag waar we als communiteit met veel blijdschap op terugkijken.

Foto Ramon Mangold

Derde diaken binnen twee jaar

Michael-Dominique is in goed gezelschap; eerder werden Br. Richard en Br. Stefan al tot diaken gewijd. Zij zijn inmiddels priester en de bedoeling is dat Br. Michael-Dominique dat ook wordt. Diaken- en priesterwijdingen zijn sacramenten, toegediend door handoplegging en gebed door een bisschop. Voor de tweede keer deden we een beroep op de bisschop van Rotterdam. We kwamen deze keer naar hem toe, in zijn eigen kathedraal. Waar we in de afgelopen jaren vaak aan onze buren van Het Steiger hebben gevraagd om de kerk te gebruiken voor professies en wijdingen, zochten we het nu dus wat verder van huis. Het bisdom had alles tot in de puntjes geregeld, wat de dag extra feestelijk en aangenaam deed maken.

Op weg naar de wijding.

Nicolaas en Christoffel

Br. Stefan’s wijding was bijna precies een jaar geleden; ook op de dag van de intocht van sinterklaas. Net als vorig jaar lieten we de melodieën van de bisschop van Mira, Sint Nicolaas, achter ons op straat en gingen de kerk in, op naar het altaar. Door de hele viering heen werden we ondersteund door de nieuwe melodieën van de zogeheten Christoffelmis, gecomponeerd door Aart de Kort, gemaakt ter herinnering aan de geliefde plebaan van de kathedraal Chris Bergs.

Het zware ambt van diaken

“Weet u of hij dit waardig is?” vraagt de bisschop aan de provinciaal. Met andere woorden, is hij wel geschikt om diaken te zijn? Diaken is niet zomaar een baantje, je wordt het voor het leven door het toegediend krijgen van het wijdingssacrament. Onze provinciaal, Br. René Dinklo, stak onmiddellijk van wal en schetste de recente levensloop van Michael-Dominique.

Hij begon in september 2009 aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven als priesterkandidaat voor het bisdom Breda. Hij rondde deze opleiding in 2015 af. In datzelfde jaar trad hij in bij de dominicanen. Na zijn noviciaat in Cambridge (Engeland) verhuisde Michael-Dominique naar het dominicanenklooster in Huissen en studeerde hij achtereenvolgens aan de VU in Amsterdam (Religie en Media), en de faculteit katholieke theologie van Tilburg University (Liturgiewetenschappen). Aan deze universiteit doet hij promotieonderzoek naar de invloed van de digitale cultuur op het vieren van de liturgie. Hij heeft ook zelf ervaring opgedaan met ‘digital preaching’. Kort geleden legde hij zijn plechtige geloften in de dominicanenorde af.

Homilie van Mgr. Van den Hende (foto Ramon Mangold)

De bisschop sprak in zijn homilie uitgebreid over de wisselwerking en samenwerking tussen religieuze ordes en bisdommen en in het bijzonder over ons dominicanen en zijn bisdom.

Even later legde Michael-Dominique de gelofte af in de handen van de bisschop. Daarna begon de indrukwekkende litanie waarbij Michael-Dominique op de vloer ligt terwijl wij alle heiligen aanroepen om mee te bidden aan God, om zijn zegen over hem uit te storten. De bisschop legde hem daarna de handen op en sprak een gebed uit. Michael-Dominique werd daarna bekleed met stool en dalmatiek en kreeg het Evangelie in handen: zo werd bekrachtigd dat hij nu toch echt diaken was.

Inderdaad, hij vervolgde de viering als kersverse diaken van dienst en kon meteen aan de slag!

Een zonnige toekomst

Er waren veel broeders, zusters, familie, vrienden, priesters en diakens bij de viering aanwezig. Na de viering was er dan ook een receptie waar de felicitaties over en weer vlogen. Zo’n bijeenkomen geeft hoop: het enthousiasme werkt aanstekelijk en de vitaliteit spat er van af. Bij thuiskomst bleef het dan ook nog lang onrustig in het convent.

Foto Peter van Mulken

Zoek je ook een leven vol gebed, gemeenschapsleven, studie en prediking? Schrijf ons gerust of kom eens langs: Ma-Vr 7.00u Lauden, 7.30u H. Mis en om 18.00u Vespers, in de Kapel van het Convent van H. Petrus van Verona, Hang 19, 3011GG Rotterdam.

Deel dit bericht