Bijbel in Jeruzalem Conferentie

Begin deze maand nam br. Augustinus deel aan het symposium ‘Bible in Jerusalem’, dat van 01 t/m 6 januari plaatsvond aan de École Biblique, de dominicaanse school voor Bijbelonderzoek en Bijbelse archeologie, in Jeruzalem. De doelstelling van dit jaarlijks terugkerend symposium is om jonge dominicaanse Bijbelwetenschappers samen te brengen, zodat ze elkaar en elkaars werk leren kennen. Dit jaar waren er zeventien deelnemers uit negen verschillende landen. Br. Augustinus heeft een paper gepresenteerd over Ezechiël in het Johannesevangelie met een specifieke focus op bloed en water die uit de zijde van Jezus stroomden aan het kruis (Joh. 19:34).

Ook werkten de deelnemende broeders aan het B.E.S.T.-project (Bible en ses traditions). B.E.S.T. is een project van de École Biblique. De bedoeling is om een nieuwe Bijbelvertaling te maken in het Engels, het Frans en het Spaans, waarbij ook de tekstvarianten van de Vulgaat, de Septuagint en de Peshitta worden weergegeven. Bij ieder Bijbelvers worden aantekeningen gemaakt over taalkundige en grammaticale opvallendheden, over de receptie in verschillende culturen over de tijden heen (bv. in de theologie, in de kunsten en in de muziek – ook in jodendom en islam) en het liturgisch gebruik van de teksten. Het idee is dat de publicaties zowel gratis op internet, als in gedrukte vorm te raadplegen zijn. Dit jaar werkten de broeders aan Rechters 19. 

Onderdeel van het symposium is ieder jaar ook het bijwonen van een publieke lezing door een gerenommeerd Bijbels archeoloog. Dit jaar was dat prof. dr. Josef Briffa s.j. van het Pauselijk Bijbelinstituut (PIB). Hij gaf een conferentie met de titel ‘The Figural World of Judah: Archaeology and Interpretation’ over beeldjes die gevonden zijn bij opgravingen van steden en dorpen uit de tijd van het koninkrijk Juda. De lezing is hier terug te luisteren.  

Prof. Briffa heeft de broeders eveneens meegenomen op een archeologische excursie naar een opgraving, die hij heeft verricht, bij Tel Azekah. Azekah wordt verschillende keren genoemd in de Bijbel (Joz. 10:10-11, Joz. 15:20, 2 Kron. 11:5-10) en was in de tijd van de monarchie een belangrijke plaats, omdat het op de grens van het koninkrijk Juda met Filistea lag. Het was een fort dat moest beschermen tegen aanvallen van de Filistijnen. Bovendien wordt de Elahvallei, tussen Sokho en Azekah, genoemd als de plaats waar David en Goliath tegen elkaar hebben gevochten (1 Sam. 17). Lachish en Azekah waren de laatste steden die door de Babyloniërs in bezit werden genomen voor de val van Jeruzalem (Jer. 34:6-7). Na de ballingschap keerden de ballingen er naar terug (Neh. 11:30). Er is nog veel onbekend over deze stad, dus de opgravingen, die nog gaande zijn, zijn van groot belang. 

Zo kwamen verschillende aspecten van het Dominicaanse leven samen: het bouwen aan de broederschap binnen onze wereldwijde Orde, het samen contempleren over en werken aan een project (B.E.S.T.) dat in de toekomst hopelijk velen gaat helpen bij de prediking en het deelnemen aan de meest actuele academische ontwikkelingen (de opgravingen bij Azekah). Dat het zaadje dat hiermee is geplant, nog vele vruchten voort moge brengen!

Zie ook: https://www.ebaf.edu/2020/01/bible-in-jerusalem-2020-january-2-5/    

Deel dit bericht