Aan het werk

Geregeld wordt de nieuwe gemeenschap dominicanen in Rotterdam gevraagd, ‘wat gaan jullie eigenlijk doen?’ Dat is een goede en terechte vraag. Meestal word je als dominicaan naar een bestaande communiteit gestuurd voor een specifieke taak of opdracht, onze gemeenschap is compleet nieuw samengesteld en zal dus zelf haar taken nader moeten bepalen, of anders gezegd haar missie. Dat is een proces dat tijd vergt en aandacht voor de vragen en noden die leven in de stad.

Jongerenpastoraat

Presentatie Richard Steenvoor o.p. in de Eendrachtskapel in Rotterdam

Hoewel wij ons zelf nog even de tijd hebben gegeven onze missie te omschrijven, beginnen de eerste contouren ervan zich intussen af te tekenen. Vorige week zondag presenteerde mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, onze medebroeder Richard Steenvoorde als nieuw lid van het team van de Sint Catharina studentenparochie die zich uitstrekt over het hele bisdom van Rotterdam. De presentatie was in de Eendrachtskapel in het centrum van Rotterdam, net achter de bekende Witte de Withstraat, een van de populaire uitgaansstraten van Rotterdam

De voltallige communiteit was erbij. Wat opviel was dat er voornamelijk twintigers en dertigers in de kerk zaten van uiteenlopende nationaliteiten. Richard zal als international student chaplain een paar keer per maand voorgaan in de zondagavond viering die wekelijks om 18.00 uur in de Eendrachtskapel plaatsvindt. Daarnaast zal hij ook een inhoudelijk programma gericht op de sociale leer van de kerk ontwikkelen. “Aan de ene kant zoeken jonge mensen naar verdieping in hun geloof: wat geloof ik nu eigenlijk? Welke plaats heeft Jezus in mijn leven? Aan de andere kant zijn ze ook heel erg bezig me de vraag naar de praktijk. Wat betekent mijn geloof in mijn dagelijkse leven?”, zegt Richard. “Ik ben blij met de kans die mij gegeven wordt om jongeren bij hun zoektocht naar de antwoorden op deze vragen te mogen begeleiden.”

Wat betekent mijn geloof in mijn dagelijkse leven?

Jongeren of studentenpastoraat past in de bredere missie van dominicanen. Wereldwijd zijn vele broeders en zusters actief als chaplain aan universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Onze medebroeder Theo Koster was tot zijn emeritaat jarenlang pastoor van de studentenparochie aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen.

Studie

Een van de pijlers van het leven van een dominicaan is de studie. Sommige broeders in huis houden zich bezig met de studie van de theologie als onderdeel van hun opleiding als dominicaan, anderen zoeken meer de verdieping. Zo is Stefan bezig met een promotie-onderzoek naar het commentaar van Thomas van Aquino op het Johannesevangelie en begint Michael-Dominique volgend maand met een parttime aanstelling aan de School of Catholic Theology om onderzoek te doen naar de invloed van de digitalisering op liturgische activiteiten. “Ons leven is nauwelijks meer te scheiden in een offline en online bestaan. Online-zijn is onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Ook van hoe we gelovig zijn en vieren, de liturgie dus. Wat zijn de mogelijkheden van liturgie online en waar stuiten we op grenzen? Dat vind ik boeiend om te onderzoek”, zegt Michael-Dominique.

Online-zijn is onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Ook van hoe we gelovig zijn.

Pastoraat gericht op studenten en ‘young professionals’ en studie. Het zijn de eerste contouren van een Rotterdamse missie zich langzaam vorm begint te krijgen, en die missie zal in de komende maanden wat meer vorm krijgen.

Deel dit bericht